2022 YILI 4NCÜ DÖNEM VE YILSONU DENETLEME RAPORU

01.06.2021 14:41

2022 YILI DENETİM KURULU 4 NCÜ DÖNEM VE YILSONU
   DENETİM   RAPORUDUR

1.    Körfezköy Oyak Sitesi 2022 yılı Ekim,Kasım,Aralık dönemi ve 2022 yılı hesap denetimi,08 OCAK 2023 tarihinde yapılmıştır.

2.    Yapılan denetlemede muhasebe kayıtları,personel özlük hakları, SGK prim ödemeleri, GEDAŞ, İZSU,İZMİRGAZ ödemeleri, internet, telefon ve diğer ödemeler kontrol edilmiş ve ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapıldığı görülmüştür.

3.    4ncü Dönem Hesap Özeti:
01.10.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında;
             3ncü dönemden devir        :   118.706,33 TL
             4ncü dönem geliri               : 368.459,07 TL
             Dönem gelir toplamı           : 487.165,40 TL
             Dönem gider toplamı          : 306.592,38 TL
             Dönem Gelir – Gider farkı   :  180.573,02 TL’dır.

4.    2022 YILI HESAP ÖZETİ:

a.    GELİRLER.

2021 yılından devreden   : 132.897,96 TL

2022 geliri                         : 1.155.779,96 TL

Gelirler toplamı                : 1.288.677,92 TL

b.    2022 yılı Giderler toplamı: 1.108.104,90 TL

c.    31.12.2022 İTİBARİYLE GELİR GİDER FARKI: 180.573,02 TL’dir.
Banka hesaplarında kayıtlı meblağ ve nakit kasa toplamı 183.708,79 TL’dir.    (183.708,79-180.573,02)=3.135,77 TL kasa fazlası,fon geliri olup,2022 yılının son dönemine irat olarak kaydedilmiştir.

5.    2022 yılında işletme projesi kapsamı dışında;daire su tüketim bedeli olarak İZSU’ya 249.501,00 TL ve merkezi kazanlar doğalgaz tüketim bedeli olarak İZMİRGAZ’a 312.203,45 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.

6.    2022 İŞLETME PROJESİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
2022 Genel Kurulu’nda onaylanan İşletme projesi bütçesi 556.900,00 TL’dir. 2022 yılında onaylı işletme projesi kapsamında yapılan harcama toplamı 546.400,45 TL’dir. Bu durumda,yıl içindeki öngörülemeyen maliyet artışları olması ve aidat artışı yapılmamasına rağmen 2022 işletme projesinin hedefine uygun olarak gerçekleştirildiği ve 10.500 TL tasarruf edildiği görülmüştür.
b.Meydana gelen öngörülemeyen arıza ve hasarların;mağduriyet oluşturmayacak biçimde zamanında giderildiği ve ödemelerinin aksatılmadan yapıldığı görülmüştür.

7.    Muhasebe kayıtlarının,anlaşmalı yeminli mali müşavirlik firması ile koordineli olarak  düzenli ve usulüne uygun olarak tutulduğu görülmüştür. 08.01.2023

                         2022 YILI DENETİM KURULU:

                        Ali ÖZGÜL                 Mine DEMİR                 Bülent IŞIK