Gelir Gider Durumları

01.06.2021 14:35

2020 YILI DENETİM KURULU 4 NCÜ DÖNEM VE YILSONU
   DENETİM   RAPORUDUR

1.    Körfezköy Oyak Sitesi 2020 yılı Ekim,Kasım,Aralık dönemi ve 2020 yılı hesap denetimi,634 sayılII Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereğince 14 OCAK 2021 tarihinde yapılmıştır.

2.    Yapılan denetlemede muhasebe kayıtları,personel özlük hakları, SGK prim ödemeleri, GEDAŞ, İZSU,İZMİRGAZ ödemeleri, internet, telefon ve diğer ödemeler(asansör, hidrofor ,bariyer/teta,merkezi uydu anten sistemi,güvenlik kameraları sistemi vb. ödemelere ait gelir, gider kayıtları) kontrol edilmiş ve ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapıldığı görülmüştür.

3.    4ncü Dönem Hesap Özeti:
01.10.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında;
             3ncü dönemden devir        :   83.905,17 TL
             4ncü dönem geliri               : 157.774,72 TL
             Dönem gelir toplamı           : 241.679,89 TL
             Dönem gider toplamı          : 143.837,03 TL
             Dönem Gelir – Gider farkı   :  97.842,86 TL’dır.

4.    2020 YILI HESAP ÖZETİ:

a.    GELİRLER.

2019 yılından devreden   : 162.430,07 TL

2020 geliri                         : 556.125,43 TL

Gelirler toplamı                : 718.555,50 TL

b.    2020 yılı Giderler toplamı: 620.712,64 TL

c.    31.12.2020 İTİBARİYLE GELİR GİDER FARKI: 97.842,86 TL’dir.
Banka hesaplarında kayıtlı meblağ ve nakit kasa toplamı 98.486,23 TL’dir.    (98.486,23-97.842,86)=643,37 TL kasa fazlası,fon geliri olup,2021 yılının ilk dönemine irat olarak kaydedilecektir.

5.    Bu kapsamda 2020 yılında işletme projesi kapsamı dışında;daire su tüketim bedeli olarak İZSU’ya 128.040,38 TL ve merkezi kazanlar doğalgaz tüketim bedeli olarak İZMİRGAZ’a 161.740,95 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.

6.    Eylül 2020 ayından itibaren toplanıp,İzmirgaz’a ödemesi yapılan tutar düşüldükten sonra doğalgaz avansı olarak 24.402,40 TL,yine aynı şekilde çalışanların toplam 46 yıllık kıdem tazminatları toplam tutarı olarak yaklaşık 164.500,00 TL olmak üzere toplamda hesaben yaklaşık 188.902,00 TL’nin mevcutlarda bulunması gerekmektedir.
31.12.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş daire borçları tutarı yaklaşık 17.570,00 TL ve yıl sonu kasa mevcudu olan 98.486,00 TL dikkate alındığında,mevcutta (17.572+98.486)= 116.058,00 TL bulunmaktadır.Bu durumda aradaki fark olan (188.902-116.058)= 72.844,00 TL ve tahsilatta yaşanacak olası sorunlar da dikkate alınarak en az 75.000 TL’nin,makul tutarlarda 2021 ve sonraki yılların işletme projelerine eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

7.    2020 İŞLETME PROJESİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
a.Genel Kurulda onaylanan İşletme projesine göre harcama bütçesi 317.690 TL,harcamalar toplamı 330.932 TL’dir. Pandemiye bağlı olarak yapılan ek harcamalar ile zorunlu ve acil nedenlerle ortaya çıkan arıza onarımlar için yapılan harcamalara rağmen,genel kurulda verilen ödeme kalemleri arasında aktarma yetkisi dikkate alındığında,2020 işletme projesinin hedefine uygun gerçekleştirildiği görülmüştür.
b.Meydana gelen öngörülemeyen büyük çaplı arıza ve hasarların;mağduriyet oluşturmayacak biçimde zamanında giderildiği ve ödemelerinin aksatılmadan yapıldığı görülmüştür.

 

8.    YAPILAN ÖNEMLİ FAALİYETLER VE ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLERLE İLGİLİ İŞLEMLER:
a.   2020 Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince Site ortak alanları
     için 27 Şubat 2020 tarihinde ortak alan paket sigortası
     yapıldığı ve bu amaçla 1.551,90 TL’si peşin 930 TL’lik 5 taksit
     halinde toplam 6.201,90 TL ödendiği görülmüştür.

b.    23-24 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan fırtına-hortum sonucu komşu site park alanındaki bir araca kiremit düşmesi suretiyle oluştuğu iddasıyla site yönetimine karşı açılan 1.750 TL tazminat istemi davası duruşmalarının devam ettiği ve yeni duruşmanın 4 Şubat 2021 tarihinde yapılacağı ifade edilmiştir.

c.    Merkezi kazanlar en son 8 Mayıs 2020 tarihinde kapatılmış ve toplanan avanslardan arta kalan 12.045 TL toplam tutar dairelere Mayıs 2020’da iade edilmiştir.

d.    Pandeminin etkin olduğu periyotta, site genelinde korunmaya yönelik uyarı ve önlemlerin yanı sıra;maske,dezenfektan,dezenfektan kutuları,kolonya  ve eldiven gibi zorunlu ihtiyaç giderleri için dönem içinde 5.110,00  TL harcama yapıldığı görülmüştür.

e.     Kullanım ömrünü dolduran 24 Blok asansörü saptırma kasnağının değiştirildiği ve bu amaçla malzeme-işçilik dahil yaklaşık 2.000,00 TL ödendiği görülmüştür.

f.     Sitenin Bülent Ecevit Bulvarına bitişik bahçe duvarının,07.07.2020 tarihinde meydana gelen kaza sonucu yaklaşık 10 metrelik bölümü yıkılmış,duvar onarımı yapılmış ve kazayı yapan midibüsün trafik sigorta şirketinin hasar bedeli olarak 6.500 TL ödeme yaptığı görülmüştür.

g.    18. Ve 24. Blok Merkezi kazan çatı üstü bacalarının deforme olması nedeniyle onarımları yaptırılmış ve bu amaçla malzeme-işçilik dahil yaklaşık 2.000,00 TL ödendiği görülmüştür.

h.    26-28 ve 18-20. Blok kanalizasyon ve pis su gider hatlarında sıklıkla meydana gelen ve son olarak yaşanan depreme bağlı olarak iyice bozularak taşma ve tıkanmalara neden olan pik borular,plastik borular döşenerek ve çökeltme kuyuları temizlenmek suretiyle acilen onarılmış/yenilenmiştir.Bu kapsamda malzeme ve işçilik bedeli olarak yaklaşık 17.600 TL ödenmiştir.

i.      Site yeşil alanında bulunan ve özellikle fırtınalı havalarda can ve mal güvenliğini tehlikeye atan büyümüş ağaçlar başta olmak üzere,yaklaşan kış koşulları dikkate alınarak büyük çaplı budama işlemi yapılmıştır.Budama atıklarının çıkarılması ve oluşan arızalar dahil toplamda yaklaşık 4.000 TL harcama yapılmıştır.

9.    Muhasebe kayıtlarının,anlaşmalı yeminli mali müşavirlik firması ile koordineli olarak  düzenli ve usulüne uygun olarak tutulduğu görülmüştür. 14.01.2021

 

 

 

2020 YILI DENETİM KURULU:

          Sezer NALBANT                  Selattin TANERİ                 Neslihan TURAN